චීනයේ නොමිලේ විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන අවස්ථා

For sale by COSS LANKA
Call for Price
Short Code: ZMFU

Description

ලංකාව තුල ඔබ ට වැසී ගිය එක් දොරටුව වෙනුවෙන් චීනයේ ඔබ වෙනුවෙන් දොරටු 6 ක්ම විවෘත යි .
ලංකාව තුල විශ්ව විද්‍යාල වරම් අහිමි වන සිසුන් බොහෝ ය . එවන් සිසුන්ට ඇති විකල්ප අවස්ථා ද අල්ප ය. එවන් දරුවන් ලංකාව තුල පමණක් නොව තවත් බෝහෝ රට වල මෙම ගැටලුවට මුහුණ දී ඇත . එවැනි සිසුන් 250 ක් වෙත විවෘත ආරාධනයක් චීනය විසින් ඉදිරිපත් කරමින් විශ්ව විද්‍යාල 6 ක් වෙතින් එම දරුවන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දීමට කොස් ලංකා ආයතනයට අවස්ථාව දී තිබේ.


2018 සැප්තැම්බර් කාණ්ඩයට අදාල සිසුන් බදවා ගැනීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බැවින් උසස් පෙළ සදහා ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ට මේ සදහා අයදුම් කල හැකිය . සමාන්‍යයෙන් විදෙස් රටක උපාධියක් සදහා වසර 4 ට රු . 40,000,00 පමණ වැය වීම සාමාන්‍ය යි. නමුත් චීනයේ උපාධිය සදහා කොස් ලංකා ආයතනය හරහා අයදුම් කරන සිසුන්ට වැයවන්නෙ ඉන් 15% ක් පමණි .
සිසුන්ගේ ප්‍රථිපල අනුව ඔවුන්ට මාසිකව රු.60,000/= ක ශිෂ්‍යත්වාධාරයක් ලබා ගැනීමට ද වරම් හිමි වේ. වසර පුරාවට නවාතැන් පහසුකම් ද විශ්ව විද්‍යාලය විසින් නොමිලේ ලබා දෙන අතර , අර්ධ කාලීන රැකියා අවස්ථා ද සිසුන්ට හිමි වේ. චීනය වැනි බලවත් රටක අධ්‍යාපන වරම් හිමි වීම ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන් සබවින්ම ලද භාග්‍ය කි .
ලොව පුරා උගතුන් බිහි කිරීමේ අරමුණින් චීනය විසින් දියත් කෙරුණු මෙම ව්‍යාපෘතියට උර දීමට ලැබීම කොස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම ලත් උදාර අවස්ථාව කි. උපාධි සදහා වයස අවුරුදු 25 තෙක් සිසුන්ට අයදුම් කල හැකි අතර උපාධීධාරින් සදහා සදහා වයස අවුරුදු 40 තෙක් ඉදිරි අධ්‍යාපනය සදහා යොමු විය හැකිය.


දැන්ම අමතන්න 0770 678 678


ඔබේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න අප හමුවන්න.
අපිත් එක්ක ඔබ ආවොත් - සිනාසෙනවා හැමදාමත්....


COSS Lanka හි අපි බොරු පොරොන්දු නැත....සැගවුනු ගාස්තු නැත.
ජීවිතය ජයගන්න අපි සමග එක්වෙන්න..


දැන්ම අමතන්න 0770 678 678


Report Product