Cassava Chips

Posted By GE Cashew
Description
Short Code: QVZQ

Cassava chips, made from thinly sliced manioc chips, seasoned with pepper and salt.
තුනී පෙති කපන ලද මඤ්ඤොක්කා වලින් සාදන ලද කසාවා මඤ්ඤොක්කා චිප්ස්, ගම්මිරිස් සහ ලුණු වලින් රස ගන්වා ඇත.

Report Ad